Terapia rodzinna: teorie, modalności i skuteczność

Terapia rodzinna to forma terapii, w której cała rodzina jest zaangażowana w terapię, aby osiągnąć grupowe rozwiązanie, a nie osoba poszukująca spersonalizowanych planów terapii. Terapię rodzinną można zastosować, gdy dynamika całej rodziny stała się problematyczna lub może zostać wezwana do pomocy, gdy zachowanie lub zmagania pojedynczego członka rodziny spowodowały rodzinną niezgodę. Czym właściwie jest terapia rodzinna?

Źródło: rawpixel.comTerapia rodzinna: definicja

Terapia rodzinna to każda forma terapii, która angażuje całą rodzinę jako klienta, a nie pojedynczą osobę. Terapie rodzinne mogą bardzo różnić się od siebie, zarówno pod względem tego, nad czym się pracuje podczas sesji terapeutycznych, jak i sposobu wykonania. Niektóre sesje terapii rodzinnej wymagają, aby wszyscy członkowie rodziny byli obecni podczas sesji, podczas gdy inne mogą celowo łączyć i rozdzielać członków rodziny podczas leczenia. Niektóre terapie koncentrują się na zaangażowaniu i interakcjach między rodzicem a dzieckiem, podczas gdy inne koncentrują się na każdym członku rodziny, aby zająć się indywidualnymi problemami przed połączeniem rodziny w celu leczenia jako całości.Terapia rodzinna ma na celu leczenie jednostki rodzinnej w celu poprawy komunikacji, relacji i dynamiki w rodzinie, aby stworzyć harmonijne życie domowe. Terapia rodzinna jest najczęściej stosowana, gdy dzieci są nadal w domu, ale osoby w każdym wieku i o różnym życiu domowym mogą dołączyć do terapii rodzinnej i skorzystać z jej dogmatów. Ostatecznie terapia rodzinna jest formą terapii, która leczy relacje, bez szczególnego skupiania się na związku romantycznym.

Teorie terapii rodzinTeorie terapii rodzin zasadniczo funkcjonują jako podstawa, z której wywodzą się wszystkie modalności terapii rodzin. Teorie służą do identyfikacji najskuteczniejszych form leczenia, niezależnie od tego, czy oznacza to zaangażowanie rodziny jako pojedynczej jednostki, oddzielenie rodziny w celu leczenia indywidualnych problemów, czy traktowanie rodziny przez różne soczewki w zależności od dnia, zajmowanie się sytuacjami i problemami w miarę ich pojawiania się .Niektóre teorie terapii rodzin postrzegają rodziny jako zasadniczo małe społeczeństwo, w którym istnieją określone, niepowtarzalne role i relacje, a odstępowanie od tych ról i relacji jest największym źródłem konfliktów lub sporów. W ramach tej teorii specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym pracują więc nad przywróceniem poczucia równowagi, umożliwiając każdemu członkowi rodziny powrót do roli, do której najlepiej pasuje, i przywracając rodzinie poczucie spokoju i porządku.

Źródło: rawpixel.com

Inni teoretycy terapii rodzinnej postrzegają jednostkę rodzinną tylko jako jedną jednostkę, z częściami roboczymi, które muszą dążyć do tego samego celu. W tej teorii rodziny są traktowane jako jedna `` osoba '' podczas leczenia, co pozwala każdemu z członków rodziny mieć taki sam czas i znaczenie w sesjach i zachęca każdego z członków rodziny do wzajemnego wspierania się i podnoszenia na duchu, tak jak ty podtrzymywałby wszystkie części twojego ciała; w końcu jest mało prawdopodobne, abyś cenił rękę nad nogą, więc dlaczego miałbyś cenić jednego członka rodziny ponad drugiego?

Główne tryby terapii rodzinnejIstnieje pięć powszechnie uznanych metod terapii rodzinnej: terapia strukturalna, terapia mediolańska, terapia strategiczna, terapia narracyjna i terapia transgeneracyjna. Każda z tych form terapii ma na celu poprawę relacji rodzinnych i stworzenie bardziej stabilnego, zdrowego życia w domu.

Terapia strukturalna jest najpopularniejszą formą terapii rodzinnej i postrzega rodzinę jako jednostkę składającą się z wielu funkcjonujących elementów. Każda osoba w rodzinie ma określoną rolę, którą spełnia, a odstępowanie od tych ról jest największym źródłem konfliktów w rodzinie. Terapia ma więc na celu zbadanie przyczyny niepokoju w rolach rodzinnych i pracuje nad włączeniem wszystkich z powrotem do ról, które pierwotnie mieli pełnić. Ta modalność działa w celu równomiernego rozłożenia władzy, komunikacji i szacunku, aby iść naprzód jako pojedynczy, funkcjonalny system.

Mediolańska terapia jest podobna, ponieważ traktuje rodzinę jako pojedynczy system, z wbudowaną serią systemów symbiotycznych. Różni się jednak nieco od terapii strukturalnej, ponieważ koncentruje się znacznie bardziej na naturalnych zachowaniach w rodzinie i stara się kierować tymi naturalnymi zachowaniami, koncentrując się na reakcjach i informacji zwrotnej. Członkowie rodziny są zachęcani do wzajemnego słuchania i uważnego reagowania, jednocześnie pozwalając sobie nawzajem na własne życie i funkcje.

Terapia strategiczna koncentruje się bardziej na wzorcach zachodzących w rodzinie, a mniej na postrzeganiu jednostki rodzinnej w szczególny sposób. Jak sugeruje nazwa, podejście strategiczne to takie, które pozwala terapeutom i członkom rodziny angażować się w bardziej praktyczne podejście do rozwiązywania konfliktów, ponieważ obaj są poinstruowani, aby skupić się na wszelkich wzorcach zachowań, które pojawiły się lub rozwinęły w czasie, i próbują aktywnie przechwytywać i przekierowywać te wzorce.

Terapia narracyjna jest najbardziej indywidualistyczną z metod terapii rodzin i koncentruje się na wspieraniu i zachęcaniu każdego członka rodziny. Ta modalność funkcjonuje w założeniu, że jednostki będąc w najlepszej formie i wierząc w swoją siłę, stworzą największą, najbardziej efektywną dynamikę rodziny, a rozwiązanie konfliktu jest prostą kwestią poprawy samooceny i samooceny.

Terapia międzypokoleniowa działa dokładnie tak, jak się wydaje: działa na konflikty, które pojawiają się między różnymi pokoleniami, poprzez przełamywanie wszelkich istniejących barier komunikacyjnych i kultywowanie zrozumienia, pomimo różnych obyczajów i oczekiwań. Ta szczególna modalność sugeruje, że większość konfliktów rodzinnych wynika z różnic między zachowaniami i oczekiwaniami pokoleniowymi, a złagodzenie tych różnic jest prostą kwestią poprawy komunikacji i zachęcania do postaw otwartych.

Która teoria rodziny jest najlepsza?

Jak podsumowano w jednym badaniu, nie ma jednej formy terapii rodzinnej, która byłaby wyraźnie korzystniejsza od innej; Niektóre metody sprawdzają się dobrze w niektórych rodzinach, a inne w innych. Ostatecznie to obecność psychoterapii w ogóle konsekwentnie wykazuje znacząco odmienne wyniki, a nie stosowanie jednej, odrębnej teorii lub modalności terapii rodzinnej.

Jednak niektóre formy terapii rodzinnej są bardziej odpowiednie dla konkretnego problemu. Jeśli głównym problemem jest komunikacja między różnymi pokoleniami - jeśli dziadkowie i rodzice borykają się z problemami lub rodzice i dzieci - terapia transgeneracyjna może być najskuteczniejszą formą terapii prowadzącą do szczerego rozwiązania.

Jeśli testowana jest dynamika rodziny jako całość, terapia strukturalna może być najlepszą metodą terapeutyczną, aby naprawić dynamikę rodziny i zaszczepić spokój. W przypadku załamania się komunikacji i niezrozumienia swojej roli w rodzinie może pomóc terapia mediolańska, a rodzinie wypełnionej niską samooceną i zwątpieniem w siebie może pomóc terapia narracyjna.

Ostatecznie jednak sytuacja Twojej rodziny będzie prawdopodobnie lepsza, niezależnie od dokładnej formy terapii, w którą się zaangażujesz. Najbardziej rozstrzygające badanie terapii jako całości konsekwentnie wykazało, że osoby, które zapisują terapię jako środek samodoskonalenia i samopomocy, zgłaszają lepsze wyniki życiowe niż ci, którzy tego nie robią, więc każdy rodzaj terapii rodzinnej może zaoferować przynajmniej część wgląd i poprawę relacji rodzinnych i dynamiki rodziny.

Wybierając modalność i terapeutę, zbierz pewne informacje. Upewnij się, że wybrana przez Ciebie metoda rekrutacji odpowiada Twoim faktycznym potrzebom i upewnij się, że terapeuta ma odpowiednie certyfikaty do tej metody. Ponieważ różne formy terapii wymagają różnych technik, terapeuci nie mają kwalifikacji do prowadzenia wszystkich form terapii, ale zamiast tego mogą podejmować się określonych specjalizacji.

Dostawa terapii rodzinnej

Źródło: rawpixel.com

Tak jak istnieją różne rodzaje terapii, tak istnieją różne sposoby jej prowadzenia. Niektórzy terapeuci zapraszają całe rodziny na sesję do biura, gdzie zachęca się rodziny do wyrażenia swoich skarg i zidentyfikowania wszelkich problemów, które mogą mieć. Niektórzy terapeuci zachęcają rodziny do bycia widzianymi w bardziej naturalnym otoczeniu, takim jak dom lub szkoła, do obserwowania rodziny w ich typowym środowisku i dokładniejszego wyczuwania interakcji rodziny. Niektórzy terapeuci prowadzą terapię online, w ramach której członkowie rodziny mogą czuć się bardziej komfortowo w kontakcie z terapeutą i innymi osobami.

Zasady terapii rodzinnej

Terapia rodzinna istnieje od wielu lat, a jej głównym celem jest poprawa rodzinnych więzi i relacji. Podczas gdy terapia indywidualna koncentruje się na problemach pojedynczej osoby, terapia rodzinna ma na celu leczenie problemów lub diagnoz całej rodziny. Istnieje wiele powodów, dla których warto skorzystać z pomocy terapeuty rodzinnego. Niektóre rodziny mają dzieci lub dorosłych ze specjalnymi potrzebami i potrzebują pomocy w radzeniu sobie ze wszystkimi złożonościami, które towarzyszą tej sytuacji. W niektórych rodzinach członek rodziny zmaga się z nałogiem, a nawet serią nałogów i potrzebuje pomocy w nauce skutecznego radzenia sobie. Niektóre rodziny po prostu mają trudności z komunikacją i utrzymaniem harmonii między sobą i szukają specjalisty, który pomoże im nauczyć się skuteczniejszego słuchania i mówienia.

Terapia rodzinna jest nieco nowością w całej historii psychoterapii, ale ma za sobą co najmniej 60 lat teorii i praktyki. Teorie terapii rodzin różnią się pod względem podejścia do uzdrawiania i leczenia rodzin, ale wszystkie dążą do tego samego celu: poprawy dynamiki rodziny i wzmocnienia relacji rodzinnych. Niezależnie od tego, czy odwiedzasz terapeutę w prawdziwym gabinecie, czy odwiedzasz go z terapeutą za pośrednictwem portalu terapeutycznego online, wynik jest taki sam: lepsza dynamika rodziny, lepsza komunikacja i bardziej harmonijne życie domowe.