Życie w radości: wersety biblijne o szczęściu

Od tysiącleci ludzie szukali w Biblii wsparcia, inspiracji i wskazówek. Wersety biblijne kierowały codziennym życiem ojców założycieli Ameryki, którzy zwrócili się do książki po mądrość. Ich przemówienia polityczne były pełne biblijnych historii i przykładów, których używali, aby wzmocnić swoje przekonania polityczne. Początek Deklaracji Niepodległości zawiera skłaniające do myślenia stwierdzenie: & bdquo; Uważamy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że są oni wyposażeni przez Stwórcę w pewne niezbywalne prawa, a wśród nich są Życie , Wolność i pogoń za szczęściem. & Rdquo;

Źródło: rawpixel.com

Ojcowie założyciele uważali, że prawo do szczęścia nie wymaga dalszych wyjaśnień. Ale świat 1776 roku wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Ci, którzy napisali Deklarację Niepodległości, nie uznają dzisiejszego świata. Ludzie w naszym kraju mają obsesję na punkcie dążenia do szczęścia. Ale słowo & bdquo; szczęście & rdquo; nabrał zupełnie innego sensu. Szczęście jest utożsamiane z chwilowym uczuciem przyjemności lub zadowolenia. Dziś słowo to bardziej odnosi się do ulotnego nastroju lub stanu bycia, który jest w najlepszym razie płytki. Rozważ następujące stwierdzenie:& bdquo; Lody mnie uszczęśliwiają. & rdquo;

Wersety biblijne o szczęściu definiują bycie szczęśliwym w inny sposób niż w naszej kulturze. Szczęście oparte na Biblii jest samoistne, a nie przypadkowe. Zamiast tego Biblia opowiada się za nieśmiertelnym uczuciem pogody ducha i pokoju. Wersety o byciu szczęśliwym nie oznaczają pogoni za własnymi pragnieniami kosztem innych lub w sposób niezadowolony z Boga. Nie są one utożsamiane z chwilową przyjemnością czy materializmem. Reprezentują doczesne szczęście. Zamiast tego wersety biblijne zachęcają ludzi do życia w radości. Zachęcające wersety biblijne wzywają nas do radowania się przez cały czas ze wszystkiego. W Liście do Filipian 4 apostoł Paweł zachęca chrześcijan, aby „zawsze radowali się w Panu, a ja znowu mówię: radujcie się!”. Dotyczy to również sytuacji, gdy doświadczają bolesnych prób. Zastanów się nad uczynieniem z tego dzisiejszego wersetu.Różnica między radością a szczęściem

Biblia często używa słowa radość zamiast szczęścia. Biblijne wersety o szczęściu są rzadkością w porównaniu ze słowami „radość” i & bdquo; raduj się & rdquo ;. W naszej kulturze radość i szczęście są często używane zamiennie, ale to nie to samo. Autor Todd Phillips ujął to w ten sposób: „W przeciwieństwie do popularnej koncepcji szczęścia, radość jest stanem istnienia, stanem spokoju i zadowolenia. To wewnętrzny wybór, cecha ja, która staje się częścią twojej natury - a nie jakaś słaba reakcja emocjonalna na jakieś zewnętrzne bodźce. & Rdquo;

W dzisiejszym świecie szczęście zależy od naszej sytuacji lub okoliczności - słabej reakcji emocjonalnej. Ale radość to głębsze i bardziej znaczące doświadczenie. Lody czy inne rzeczy mogą nas uszczęśliwić - choćby chwilowo. Ale jeśli jesteśmy radośni wewnętrznie, Biblia mówi nam, że możemy zachować radość nawet w obliczu wielkiego cierpienia. Jeśli będziemy studiować pismo biblijne o radości, dowiemy się, jak inni mogą zachować głębokie i trwałe szczęście. Bóg Biblii chce, abyśmy dążyli do szczęścia, które jest niezależne od okoliczności, naszego majątku ani ludzi, którymi się otaczamy. Rozważ te zachęcające wersety biblijne, z których niektóre już możesz pokochać. Wersety biblijne pochodzą z New International Version:Biblijne wersety o szczęściu

W dobrych czasach bądź szczęśliwy; ale kiedy czasy są złe, zastanów się nad tym: Bóg stworzył jednego i drugiego.Kaznodziei 7:14

Wiem, że nie ma nic lepszego dla ludzi niż bycie szczęśliwym i czynienie dobra podczas życia.

Kaznodziei 3:12

Szczęśliwe serce rozjaśnia twarz, ale ból serca miażdży ducha.Przysłów 15:13

Ale sprawiedliwi niech się weselą i radują przed Bogiem; niech będą szczęśliwi i radośni.

Psalm 68: 3

Co więcej, kiedy Bóg daje komuś bogactwa i dobra oraz możliwość korzystania z nich, zaakceptowania ich losu i radości z ich trudu - jest to dar Boży.

Kaznodziei 5:19

Źródło: rawpixel.com

Biblijne wersety o radowaniu się

Radujcie się zawsze, nieustannie módlcie się, dziękujcie w każdych okolicznościach; bo taka jest wola Boża względem ciebie w Chrystusie Jezusie.

1 Tesaloniczan 5: 16-18

Pan, twój Bóg, jest z tobą, potężny wojownik, który zbawia. On będzie się tobą wielce radował; w swej miłości nie będzie już was karcił, lecz będzie się z was radował śpiewem.

Sofoniasza 3:17

Radujcie się zawsze w Panu. Powtórzę: Raduj się!

Filipian 4: 4

Pan uczynił to tego samego dnia; radujmy się dzisiaj i radujmy się.

Psalm 118: 24

Chociaż drzewo figowe nie pączkuje i nie ma winogron na winoroślach, chociaż plony oliwne się wyczerpują, a pola nie dają pożywienia, chociaż nie ma owiec w zagrodzie ani bydła na straganach, będę się radował w Panu , Będę się radował w Bogu, moim Zbawicielu.

Habakuka 3: 17-18

Bardzo mi się podoba w Panu; raduje się dusza moja w Bogu moim. Albowiem ubrał mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w szatę swej sprawiedliwości, jak oblubieniec ozdabia głowę jak kapłan, jak oblubienica zdobi się klejnotami.

Izajasza 61:10

Radujcie się z tymi, którzy się radują; płakać z płaczącymi.

Rzymian 12:15

Cieszę się, że postępuję zgodnie z Twoimi ustawami, jak się raduje z wielkich bogactw.

Psalm 119: 14

Biblijne wersety o radości, wesołości i zadowoleniu

Radujcie się nadzieją, cierpliwi w utrapieniu, wierni w modlitwie.

Rzymian 12:12

Kiedy niepokój był we mnie wielki, twoje pocieszenie przyniosło mi radość.

Psalm 94:19

Źródło: rawpixel.com

Ujawniasz mi drogę życia; napełnisz mnie radością w swojej obecności, wiecznymi przyjemnościami po Twojej prawicy.

Psalm 16:11

Chociaż go nie widzieliście, kochacie go; a nawet jeśli go teraz nie widzisz, wierzysz w niego i przepełnia cię niewysłowiona i chwalebna radość, ponieważ otrzymujesz końcowy rezultat swojej wiary, zbawienie swoich dusz.

1 Piotra 1: 8-9

Do tej pory o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, a wasza radość będzie pełna.

Jana 16:24

Każdy z was powinien dawać to, na co zdecydował się w swoim sercu, nie niechętnie ani pod przymusem, ponieważ Bóg kocha radosnego dawcę.

2 Koryntian 9: 7

Udzielenie trafnej odpowiedzi sprawia radość - a jakże dobre jest to słowo w odpowiednim momencie!

Przysłów 15:23

Ale owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, wyrozumiałość, dobroć, dobroć, wierność, łagodność i panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie ma prawa.

Galatów 5: 22-23

Twoje ustawy są moim dziedzictwem na wieki; są radością mojego serca.

Psalm 119: 111

Ojciec prawego dziecka ma wielką radość; raduje się z niego człowiek, który jest ojcem mądrego syna.

Przysłów 23:24

Co jeśli nadal nie jestem zadowolony?

Jeśli nadal zmagasz się z nieszczęściem, nie jesteś sam. Wiele osób czyta pisma święte i nadal nie doświadcza ciągłej radości. To normalne. Uczucie nieszczęścia nie oznacza, że ​​robisz coś złego. Księga Przysłów mówi nawet: „ból serca miażdży ducha”. Musimy więc pamiętać, że radość i szczęście różnią się i że wydarzenia w naszym życiu mogą powstrzymać nas od radości.

Istnieją inne sposoby na zwiększenie poziomu szczęścia w życiu. Oto kilka możliwości do rozważenia:

Praktykowanie samoopieki

Dla ogólnego szczęścia ważne jest praktykowanie samoopieki. Kiedy nie dbasz o siebie odpowiednio, przekonasz się, że szczęście i radość mogą być nieuchwytne. Zadbaj o odpowiednią ilość snu w nocy, jedz zdrową żywność i ćwicz. Ćwiczenia uwalniają te & bdquo; dobre samopoczucie & rdquo; endorfiny w mózgu, które poprawiają nastrój. Jeśli więc chcesz więcej radości w swoim życiu, załóż te tenisówki i wybierz się na spacer po parku.

Medytacja

Zaniepokojony umysł zostaje wyciszony przez medytację. Jeśli Twoje życie jest pełne przytłaczania i zmartwień, wypróbuj aplikację do medytacji, taką jak Calm lub HeadSpace. Mogą one zwiększyć twój pokój i dać ci nadzieję. Wersety biblijne są nadal zalecane jako narzędzie do medytacji dla tych, którzy cierpią z powodu niepokoju. Znajdź kilka wersetów, z którymi się odnosisz, i medytuj nad nimi codziennie.

Źródło: rawpixel.com

Alternatywne metody leczenia

Od terapii zwierząt po arteterapię, a nawet tai chi, alternatywne metody leczenia obejmują szeroki zakres działań. Wypróbuj jeden lub więcej, aby odkryć, co poprawia nastrój, a następnie ćwicz to regularnie.

Jak terapia online ReGain może pomóc Ci odnaleźć radość

Czytanie pism świętych, modlenie się i przestrzeganie wskazówek zawartych w Biblii może być jedną ze strategii zapewniających trwałe szczęście. Ale jeśli twój umysł nadal zmaga się z lękiem lub bólem, rozmowa z licencjonowanym terapeutą może przynieść ci ulgę. Możesz zdecydować się na spotkanie z terapeutą twarzą w twarz lub zdecydować się na terapię online. ReGain ma licencjonowanych lekarzy, którzy są gotowi do natychmiastowej pomocy. Po prostu zaloguj się do portalu doradczego online. ReGain działa zgodnie z Twoim harmonogramem. Możesz dyskretnie rozmawiać przez tekst lub, jeśli wolisz, na czacie wideo lub przez telefon. Zdecydowanie powinieneś czuć się komfortowo, niezależnie od wybranej metody. Nasz przyjazny i kompetentny personel licencjonowanych specjalistów służy pomocą w każdej chwili.